Asfaltové pásy pre rekonštrukciu strechy – Bytový dom

Niektoré bytové domy na Slovensku sú staršie viac ako tri desaťročia a ich strechy sú často v havarijnom stave. Ak uvažujete o efektívnej obnove plochej strechy bytového domu, spoločnosť Icopal a.s. prináša niekoľko návodov, ako na to. Vyrába kvalitné hydroizolačné materiály – modifikované asfaltové pásy Speed Profile® SBS a má dlhoročné skúsenosti s obnovami striech.

Nezateplená strecha - Rekonštrukcia strechy bytového domu bez dodatočného zateplenia

Hydroizolačný systém Speed Syntan® SBS jednovrstvový

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Hydroizolačný pás
Extra Ventillation TOP 5,2 Speed Syntan® SBS
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Pôvodná strešná krytina

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Hydroizolačný pás
Extra Ventillation TOP 5,2 Speed Syntan® SBS
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Pôvodná strešná krytina

Zateplená strecha - Rekonštrukcia strechy bytového domu s dodatočným zateplením

1. Jednovrstvová sanácia so zateplením - kotvený systém

Ide o obnovu strechy bytového domu s modifikovanými asfaltovými pásmi Speed Profile® SBS, ktoré šetria čas aj peniaze investora. Ak stará plochá strecha nebola zateplená, alebo ak zateplenie nevyhovuje normám, možno realizovať túto skladbu strechy:

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile® SBS
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
Pôvodná strešná krytina

2. Dvojvrstvová sanácia so zateplením – kotvený systém

Stredne poškodenú strechu bytového domu môžete obnoviť s použitím modifikovaných asfaltových pásov Speed Profile® SBS. Odporúčame nasledovné systémové riešenie – sanáciu strechy:

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profi le® SBS
Spodný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
Pôvodná strešná krytina

3. Dvojvrstvová sanácia so zateplením – lepený systém

Sanácia veľmi poškodenej strechy bytového domu, v rámci ktorej sa použijú modifikované asfaltové pásy Speed Syntan® SBS:

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS
Spodný modifikovaný samolepiaci asfaltovaný pás
ICOLEP L30
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
PUR lepidlo
TEROSON EF TK 395
Pôvodná strešná krytina

Na čo nezabudnúť?

Aby hydroizolácia strechy bola dokonale funkčná, treba zabezpečiť aj kvalitnú izoláciu detailov a prestupov na streche. Zvážiť treba aj výmenu strešného výlezu (aby sa predišlo zatekaniu).

V prípade, že sa na záver obnovy použije aj strieborný reflexný náter Silver Primer® Speed SBS, záruka na strechu sa predĺži. Tento náter odráža až 72 % UV žiarenia a zabraňuje nadmernému prehrievaniu strešného plášťa v horúcom letnom období, čím sa v bytovom dome zníži spotreba energií na klimatizáciu.

Obnovená strecha bytového domu – so strieborným reflexným náterom Silver Primer® Speed SBS.

Ukážka rekonštrukcie strechy s asfaltovými pásmi od spoločnosti Icopal: Rekonštruovaná plochá strecha bytového domu v Petržalke na Belinského ulici 6-8.

Prečo renovovať plochú strechu bytového domu s asfaltovými pásmi od spoločnosti Icopal?

  1. V prípade, že si na obnovu strechy vyberiete modifikované asfaltové pásy od spoločnosti Icopal, v prvom kroku vám produktoví manažéri spoločnosti poskytnú technický servis. V rámci neho zisťujú stupeň poškodenia starej strechy bytového domu a na základe výsledkov vám navrhnú vhodný postup rekonštrukcie.
  2. Icopal vám ponúkne viaceré flexibilné riešenia šité doslova na mieru, z ktorých si môžete vybrať to najvhodnejšie. Zároveň vám poradí osvedčené realizačné spoločnosti. Vyhnete sa tak mnohým problémom a starostiam.
  3. Produktoví manažéri spoločnosti Icopal sú neskôr prítomní pri realizácii strechy, kde dozerajú na správnu aplikáciu materiálov. Správca bytového domu aj vlastníci bytov majú potom väčšiu istotu, že strecha bytového domu bude zrekonštruovaná správne.
  4. Na plochú strechu z niektorého z odporúčaných hydroizolačných systémov poskytuje spoločnosť Icopal atraktívnu záruku v rámci Osobnej záruky kvality. Získanie predĺženej záruky podmieňuje správna aplikácia kompaktného systému hydroizolácie na plochú strechu vyškolenou realizačnou firmou.