Asfaltové pásy pre novostavby – Priemyselné budovy

Nové výrobné haly fabrík, logistické centrá a najmodernejšie skladové haly potrebujú spoľahlivé, funkčné a odolné ploché strechy. Tie možno realizovať s použitím asfaltových pásov Speed Profile® SBS a ich systémových riešení.

Zateplená strecha

Modifikované asfaltové pásy pre strechy priemyselných objektov

Spoľahlivá strecha z modifikovaných asfaltových pásov – pre priemyselné budovy

1. Plochá strecha – kotvený systém

Strecha výrobných či skladových hál by mala byť dokonale spoľahlivá a funkčná. Najčastejšie riešenie zastrešenia priemyselných objektov s použitím modifikovaných asfaltových pásov Speed Profile® SBS, je nasledovné:

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS
Spodný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
Parozábrana - samolepiaci asfaltovaný pás
Plaster AL
Nosná konštrukcia – Drevo, trapézové plechy

2. Plochá strecha – lepený systém

Kvalitná nová plochá strecha priemyselného objektu realizovaná s použitím asfaltovaných pásov Speed Profile® SBS môže mať aj takúto skladbu:

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profi le® SBS
Podkladný modifikovaný samolepiaci asfaltovaný pás
Icolep L30
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
Parozábrana - asfaltovaný pás
Alu Villatherm
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

3. Zelená strecha

Investori môžu pri výstavbe priemyselných objektov využiť plochú strechu na vybudovanie vegetačnej strechy. Ide o ekologické a zdravé riešenie, ktoré prináša svojmu okoliu množstvo výhod. Jedným z takýchto príkladov je extenzívna Zelená strecha Icopal, v rámci ktorej sú použité aj modifikované asfaltové pásy Speed Syntan® SBS:

Vegetačné súvrstvie
Filtračná vrstva
Drenážna a hydroakumulačná vrstva
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Gravifl ex 4,2 Green Roof
Spodný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. min. vata
Parozábrana - asfaltovaný pás
Elastobit Radon AL 4
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

Systém Zelená strecha Icopal zvyšuje požiarnu ochranu priemyselného objektu a redukuje šírenie hluku. Zelená strecha Icopal potrebuje len minimálnu údržbu.

Päť dôvodov pre strechu nových priemyselných budov z asfaltových pásov Speed Profile® SBS:

  1. Bonusové služby: Icopal vám zadarmo vypracuje návrh najvhodnejšieho riešenia pre priemyselnú plochú strechu a aj cenovú ponuku. Počas realizácie strechy produktový manažér Icopal skontroluje, či sú materiály aplikované správne.
  2. Vyššia kvalita natavenia: Oproti asfaltovaným pásom s hladkým spodným povrchom umožňujú asfaltové pásy Speed Profile® SBS neporovnateľne kvalitnejšie spojenie pásu s podkladom.
  3. Dlhšia životnosť strechy: V porovnaní so štandardnými modifikovanými pásmi majú asfaltové pásy Speed Profile® SBS o 20 – 50 % lepšiu vodotesnosť a životnosť.
  4. Ušetríte viac času aj peňazí: Realizácia strechy je vďaka inováciám až o 30 % rýchlejšia než obvykle. Pri natavovaní pásov Speed Profile® SBS dochádza k nižšej spotrebe plynu až o 25 % v porovnaní s pásmi s klasickým hladkým povrchom. Vďaka úspore času aj plynu dochádza k šetreniu peňazí investora.
  5. Vyššia bezpečnosť prác: Počas prác na streche sa zvyšuje protipožiarna bezpečnosť, na natavenie stačí použiť otvorený plameň s menšou intenzitou.