Asfaltový pás pre rekonštrukciu strechy – Priemyselné objekty

Veľké výrobné, skladové či obchodné haly a distribučné centrá potrebujú spoľahlivú plochú strechu. Starú strechu v havarijnom stave môžete zrekonštruovať kvalitnejšie a rýchlejšie, ak použijete modifikované asfaltové pásy Speed Profile® SBS. Spoločnosť ICOPAL je nápomocná investorom aj realizátorom počas celého procesu rekonštrukcie.

Rekonštrukcie plochých striech priemyselných objektov

1. Nezateplená strecha - Rekonštrukcia strechy bez dodatočného zateplenia

Na rekonštrukcie striech na výrobných, skladových halách, obchodných i distribučných centrách sa používajú modifikované asfaltové pásy Speed Profile® SBS a ich systémové riešenia:

Hydroizolačný systém Speed Syntan® SBS jednovrstvový

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Hydroizolačný pás
Extra Ventillation TOP 5,2 Speed Syntan® SBS
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Pôvodná strešná krytina

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Hydroizolačný pás
Termik TOP 5 Speed Syntan® SBS
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Pôvodná strešná krytina

2. Zateplená strecha
Jednovrstvová sanácia so zateplením - kotvený systém

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile® SBS
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
Pôvodná strešná krytina

Dvojvrstvová sanácia so zateplením – kotvený systém

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS
Spodný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
Pôvodná strešná krytina

Spoľahlivá a rýchla obnova strechy priemyselného objektu

Dvojvrstvová sanácia so zateplením – lepený systém

Sanácia veľmi poškodenej strechy bytového domu, v rámci ktorej sa použijú modifikované asfaltové pásy Speed Syntan® SBS:

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS
Spodný modifikovaný samolepiaci asfaltovaný pás
ICOLEP L30
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
PUR lepidlo
TEROSON EF TK 395
Pôvodná strešná krytina

7 výhod asfaltových pásov Speed Profile® SBS pre obnovu striech veľkých priemyselných objektov:

  1. Bonusové služby: Icopal vám zadarmo vypracuje návrh najvhodnejšieho riešenia pre priemyselnú strechu a aj cenovú ponuku. Počas realizácie strechy produktový manažér Icopal skontroluje, či sú materiály aplikované správne. Výsledkom bude spoľahlivá plochá strecha bez porúch na dlhé roky.
  2. Vylepšené vlastnosti: Inovované asfaltové pásy Speed Profile® SBS sú výnimočné hrebeňovým profilom na spodnej strane pásu – vďaka nemu sa rýchlejšie roztaví asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom.
  3. Vyššia kvalita natavenia: Oproti asfaltovaným pásom s hladkým spodným povrchom umožňujú asfaltové pásy Speed Profile® SBS neporovnateľne kvalitnejšie spojenie pásu s podkladom.
  4. Dlhšia životnosť strechy: V porovnaní so štandardnými pásmi majú modifikované asfaltové pásy Speed Profile® SBS o 20 až 50 % lepšiu vodotesnosť a životnosť.
  5. Ušetríte viac času: Realizácia strechy je vďaka inováciám až o 30 % rýchlejšia než obvykle.
  6. Úspora peňazí: Pri natavovaní pásov Speed Profile® SBS dochádza k nižšej spotrebe plynu až o 25 % v porovnaní s pásmi s klasickým hladkým povrchom. Vďaka úspore času aj plynu dochádza k šetreniu peňazí investora.
  7. Vyššia bezpečnosť prác: Počas prác na streche sa zvyšuje protipožiarna bezpečnosť, na natavenie stačí použiť otvorený plameň s menšou intenzitou.