Extradach Top 5,2 Speed Profile


Vrchná vrstva v jednovrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech

  • Hrúbka: 5,2 ± 0,2 mm
  • Šírka pozdĺžneho okraja: 80 mm
  • Šírka kotúča: 100 cm
  • Dĺžka kotúča: 5,0 bm/kotúč
  • Počet kotúčov na palete: 24 ks
  • Plocha na palete: 120 m2
  • Hmotnosť inf.: 6,3 kg/m2
  • Hmotnosť kotúča inf.: 32 kg/kotúč

Technický list produktu - kliknite tu!

Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na polyesterovej rohoži s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane hrubozrnným minerálnym posypom a pozdĺžnym okrajom a na spodnej strane hrebeňovým profilom v pozdĺžnom smere chráneným separačnou fóliou.

Je určený na použitie ako vrchná vrstva v jednovrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Neodporúča sa jeho používanie pre spodné vrstvy strešného systému. Spracováva sa plnoplošným natavením.