Asfaltové pásy na rodinné domy


Asfaltové pásy vhodné na strechy rodinných domov. Cenovo dostupné, i riešenia vysokej kvality.

Asfaltové pásy na administratívne budovy

Hydroizolačné pásy vhodné na hydroizoláciu striech administratívnych budov.

Asfaltové pásy pre bytové domy

Asfaltové pásy pre bytové domy. Alternatívy pre cenovo efektívne i vysokokvalitné riešenia.

Asfaltové pásy na priemyselné budovy

Hydroizolácia striech priemyselných budov vhodnými asfaltovými pásmi.Zoznam modifikovaných asfaltových pásovZoznam oxidovaných asfaltových pásovZoznam samolepiacich asfaltových pásov