Icopal Primer Classic

Bežný penetračný náter – penetrácia, hydroizolácia

Icopal primer classic

Icopal Primer Classic® je klasický penetračný náter pre menej náročné použitie na

  • Betónové podklady
  • Omietky
  • Asfaltované pásy

Pozor: Neodporúča sa aplikovať v miestach kde je tlaková voda.

Aplikuje sa za studena.

Penetrácia:

Slúži na vytváranie penetračných náterov betónových podkladov, omietok, betónových základov, pri aplikácii asfaltovaných pasov a rôznych druhov asfaltových hmôt. Penetračnú treba vytvoriť pred aplikáciou hydroizolácie z klasických asfaltovaných pasov, netaviteľných asfaltovaných pasov, modifikovaných asfaltovaných pasov, alebo hydroizolácie na baze tekutých asfaltov. Penetračná sa vytvára aj pri lepení rôznych stavebných hmôt za studena pomocou tekutých asfaltových lepiacich hmôt alebo samolepiacich asfaltovaných pasov a asfaltových fólii.

Izolácia proti vlhkosti:

Icopal Primer Classic nanesený vo viacerých vrstvách je možne použiť na vytváranie izolácii podložia, stien, soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

Spotreba: 0,3 – 0,4 kg/m2

Doba schnutia: 2 až 24 hod.

Balenie: 9 kg plechovka

Výdatnosť: až 30m2