Asfaltové pásy pre rekonštrukciu strechy – Rodinný dom

Majitelia rodinných domov často netušia, že plochá strecha ich domu je v havarijnom stave. V praxi sa často stretávame s tým, že obnovu poškodenej strechy rodinného domu riešia až vtedy, keď strecha začne zatekať. Ak v starej strešnej krytine spozorujete praskliny alebo trhliny, alebo ak na streche stojí voda, nečakajte, kým sa situácia zhorší. Ušetríte si tak veľa peňazí aj starostí.

Nezateplená strecha - Rekonštrukcia strechy rodinného domu bez dodatočného zateplenia

Hydroizolačný systém Speed Syntan® SBS jednovrstvový

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Hydroizolačný pás
Extra Ventillation TOP 5,2 Speed Syntan® SBS
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Pôvodná strešná krytina

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Hydroizolačný pás
Termik TOP 5 Speed Syntan® SBS
Penetračný náter
Siplast Primer® Speed SBS
Pôvodná strešná krytina

Zateplená strecha - Rekonštrukcia strechy rodinného domu s dodatočným zateplením

1. Dvojvrstvová sanácia so zateplením – kotvený systém

Rekonštrukcia strechy rodinného domu vôbec nemusí byť stresujúca a namáhavá, ak sa k nej pristúpi včas. Obnova strechy s modifikovanými asfaltovými pásmi Speed Profile® SBS, môže vyzerať aj takto:

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS
Spodný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
Pôvodná strešná krytina

2. Jednovrstvová sanácia so zateplením

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás kotvený k podkladu
Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile® SBS
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
Pôvodná strešná krytina

 *Náš tip pre rodinné domy – na ďalšie šetrenie peňazí

V prípade, že sa na záver obnovy plochej strechy rodinného domu použije strieborný reflexný náter Silver Primer® Speed SBS, záruka na novú strechu rodinného domu sa predĺži. Tento náter odráža až 72 % UV žiarenia a zabraňuje nadmernému prehrievaniu strešného plášťa domu v horúcom letnom období, čím sa v rodinnom dome zníži spotreba energie na klimatizáciu a dochádza k ďalším úsporám.

Dvojvrstvová sanácia so zateplením – lepený systém

Reflexný náter
Silver Primer® Speed SBS
Vrchný modifikovaný asfaltovaný pás
Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS
Spodný modifikovaný samolepiaci asfaltovaný pás
ICOLEP L30
Tepelná izolácia
EPS alt. PIR/PUR alt. minerálna vata
PUR lepidlo
TEROSON EF TK 395
Pôvodná strešná krytina

Spoločnosť Icopal vám pomôže kvalitne, spoľahlivo a rýchlo vyriešiť obnovu plochej strechy vášho rodinného domu. Naši produktoví manažéri vám radi zadarmo poradia. Neváhajte a kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky.

Prečo obnoviť plochú strechu svojho rodinného domu s modifikovanými asfaltovými pásmi Speed Profile® SBS?

  • Bonusové služby: V rámci technického servisu zistíme reálny stav strechy vášho rodinného domu a na základe výsledkov vám navrhneme vhodný postup rekonštrukcie. Prípadne vám predložíme viacero návrhov, z ktorých si môžete vybrať riešenie, ktoré vám vyhovuje.
  • Správna realizácia strechy: Produktoví manažéri spoločnosti Icopal sú neskôr prítomní pri realizácii strechy rodinného domu a dozerajú na správnu aplikáciu modifikovaných asfaltových pásov. Budete mať väčšiu istotu, že strecha bude zrekonštruovaná správne.
  • Špeciálny typ záruky: Na plochú strechu z niektorého z odporúčaných hydroizolačných systémov poskytuje spoločnosť Icopal atraktívnu záruku v rámci Osobnej záruky kvality. Spoločnosť Icopal Vám odporučí spoľahlivú a vyškolenú realizačnú firmu, čím vám ušetrí mnoho starostí.